ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКАЗНИКІВ БОРГОВОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ В КОНТЕКСТІ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ

Автор(и)

  • Жанна Шило Національний університет водного господарства та природокористування

DOI:

https://doi.org/10.30888/2415-7538.2020-17-02-014

Ключові слова:

 боргова безпека, управління фінансово-економічною безпекою, індикатори стану боргової безпеки, державний та гарантований державою борг, середньозважена дохідність ОВДП.

Анотація

В статі проаналізований рівень боргової безпеки держави в умовах трансформаційних процесів в економіці. Автором розкриті теоретико-методологічні засади формування та оцінювання боргової безпеки, виділені основні її загрози та небезпеки, систематизовані та

Metrics

Metrics Loading ...

Посилання

Про затвердження Середньострокової стратегії управління державним боргом на 2017–2019 роки: Постанова Кабінету Міністрів України від 1 грудня 2017 р. № 905. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/. (дата звернення: 15.03.2020). 2. Про затвердження Методики розрахунку рівня економічної безпеки України: Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 29 жовтня 2013 р. № 1277. URL: http://cct.com.ua/. (дата звернення: 15.03.2020).

Офіційний веб-сайт Державного комітету статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/. (дата звернення: 15.03.2020).

Офіційний веб-сайт Міністерства фінансів України. URL: http://www.minfin.gov.ua/. (дата звернення: 15.03.2020).

Офіційний веб-сайт Національного банку України. URL: http://www.bank.gov.ua/. (дата звернення: 15.03.2020).

On approval of the Medium-Term Strategy for Public Debt Management for 2017-2019: Decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine of December 1, 2017 No. 905.

URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/. (date of access: 03/15/2020).

On approval of the Methodology for calculating the level of economic security of Ukraine: Order of the Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine of October 29, 2013

№ 1277. URL: http://cct.com.ua/. (date of access: 03/15/2020).

Official web-site of the State Statistics Committee of Ukraine.

URL: http://www.ukrstat.gov.ua/. (date of access: 03/15/2020).

The official website of the Ministry of Finance of Ukraine. URL: http://www.minfin.gov.ua/. (date of access: 03/15/2020).

The official website of the National Bank of Ukraine. URL: http://www.bank.gov.ua/. (date of access: 03/15/2020).

Опубліковано

2021-01-01

Як цитувати

Шило, Ж. (2021). ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКАЗНИКІВ БОРГОВОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ В КОНТЕКСТІ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ. Науковий погляд у майбутнє, 2(17-02), 17–21. https://doi.org/10.30888/2415-7538.2020-17-02-014

Номер

Розділ

Статті