Наукова область і цілі

Отримання конкурентоспроможної продукції високої якості базується на впровадженні високих технологій з різних самостійних областей наукових досліджень. Серед цих наукових областей: технічні науки, транспорт, безпека, фізика і математика, хімія, медицина, ветеринарія і фармацевтика, геологія, географія, біологія, сільське господарство, економіка, менеджмент і маркетинг, туризм і рекреація, педагогіка, психологія та соціологія, фізичне виховання і спорт, філософія і філологія, мистецтвознавство, архітектура і будівництво, історія, юридичні і політичні науки.

Публікація наукових статей саме за цими напрямками і є основними «векторами» роботи і розвитку журналу. Адже саме вони є тими напрямками наукових досліджень, результати яких можуть бути використані безпосередньо в сучасному виробництві і сфері послуг.

Публікації журналу призначені для широкої читацької аудиторії - усіх тих, хто любить науку. Матеріали, що публікуються в журналі, відображають актуальні проблеми і зачіпають інтереси всієї громадськості.

Мета журналу
Інформування громадськості за допомогою публікації актуальних статей, які засновані на результатах оригінальних теоретичних і прикладних досліджень авторів.
 
Завдання журналу:
- сприяння об'єднанню фахових наукових сил і формування нового покоління вчених-фахівців в різних сферах
- допомога молодим вченим в інформуванні наукової громадськості про їх наукові досягнення
- формування відкритої наукової полеміки, що сприяє підвищенню якості наукових досліджень
- забезпечення гласності та відкритості в відображенні наукової проблематики
- формування і розвиток перспективних наукових напрямків;
- усунення розриву, який виникає між новими науковими знаннями і впровадженням їх у виробництво і сферу послуг
- сприяння підвищенню якості підготовки фахівців.