Інформація для авторів

Публікація в журналі - це почесна та престижна подія. Ім'я автора і дані про його роботу вносяться в міжнародні наукометричні бази даних, що підвищує особистий індекс цитування, як показник наукової активності і популярності вченого в світовій науці.

Для вдосконалення процесу написання статті експертами журналу були розроблені Посібники>>>:
Рекомендуємо Вам вивчити їх перш, ніж почати роботу над текстом.

Ознайомтеся, будь ласка, з деякими практиками, які є неприпустимими в разі публікації статті в нашому журналі:

- повторна публікація: подача статей в кілька журналів, що є порушенням умов публікації статей і суперечить загальноприйнятій в світі видавничій етиці;
- дублювання публікації (самоплагіат): публікація подібних або ідентичних статей в різних журналах (іноді на різних мовах). Це вважається самоплагіатом.
- плагіат: неправомірне використання чужих ідей і результатів досліджень без відповідного посилання на них, як джерело. Повне або часткове навмисне привласнення авторства на результати досліджень інших вчених;
- фабрикація і фальсифікація даних: фабрикація даних означає, що автор не проводив дослідження, а результати є вигаданими. Фальсифікація даних означає, що автор вносив деякі зміни в отримані дані.

Рекомендуємо
  1. вивчити Редакційну політику і Рекомендації для Авторів і Правила оформлення статті.
  2. отримати особистий ORCID (Open Researcher and Contributor ID) Це дозволить функціонально поєднати і узгодити особу окремого вченого з його науковою діяльністю (публікація статей, робота в наукових установах, участь в грантах та ін.).
ORCID доповнює / замінює прізвище та ім'я автора набором цифр.
Таким чином вирішуються такі проблеми ідентифікації:
  • помилкове, неправильне написання ПІБ вченого;
  • неправильний автоматичний або ручний переклад ПІБ на інші мови;
  • проблема однакових прізвищ вчених (однофамільців).

Якщо у Вас виникли питання - постараємося Вам допомогти.