Процедури рецензування

Всі статті, опубліковані в журналі, проходять двоетапну експертну оцінку:

1-й етап: Перевірка експертною радою журналу.

2-й етап: Роботи, які отримали на 1-му етапі позитивну оцінку і рекомендацію до видання в науковому журналі, проходять двостороннє сліпе (анонімне) рецензування. Рецензенту не розкриваються особисті дані автора (ів), а автору (ам) не розкриваються особисті дані рецензента.

Головний редактор (заступник головного редактора) визначає для статті, що надійшла на опублікування, рецензента зі складу члена редакційної ради або експертної ради журналу. При необхідності залучаються додаткові зовнішні фахівці.

Всі рецензенти - відомі фахівці з достатнім досвідом у своїй науковій області.

Після експертної оцінки наукової статті рецензент може:
- рекомендувати статтю до опублікування;
- рекомендувати статтю до публікації після доопрацювання її автором з урахуванням висловлених зауважень і побажань;
- не рекомендував статтю до публікації.

Якщо рецензент рекомендує статтю до публікації після її доопрацювання з урахуванням зауважень, або не рекомендує статтю до публікації, в рецензії вказується причина такого рішення.

Для упорядкування та стандартизації процесів рецензування Редакційним Радою журналу розроблені і затверджені:
- керівництво з проведення експертної оцінки;
- форма рецензії.
 
Наукові статті можуть направлятися на додаткове рецензування. Причинами для повторного рецензування можуть бути:
- заявлена ​​експертом недостатня кваліфікація в питаннях, які розглядаються в науковій статті;
- недостатньо високий рівень первинного експертного висновку;
- гостра дискусійність положень, висловлених в науковій статті.

Оформлену рецензію рецензент надсилає до редакції електронною поштою у вигляді скан-копії.

У разі відмови на видання статті авторам направляється мотивовану відмову з копіями рецензій (безіменних, щоб не розкривати дані про рецензента).