МАРКЕТИНГОВІ СТРАТЕГІЇ В ЗАГАЛЬНІЙ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

  • Руслан Зубков Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини« Україна »
  • Виктор Ляшенко Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини« Україна »

DOI:

https://doi.org/10.30888/2415-7538.2020-17-02-040

Ключові слова:

 промисловість, маркетинг, фактори, конкурентні переваги, тактика, стратегія, розвиток, товар, інвестиції.

Анотація

 Визначено що, маркетингова стратегія чітко взаємозв’язана і взаємозалежна з іншими функціональними стратегіями підприємства. Товарна стратегія буде складовою як маркетингової, так і виробничої. З точки зору маркетингу товарна стратегія визначає асортимен

Metrics

Metrics Loading ...

Посилання

Бойко М. Стратегічний маркетинг: базові принципи та пріоритети розвитку. Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2015. – № 1. – С. 46-56.

Нечипорук С. В. Зміст та сутнісні характеристики стратегічного маркетингу Економіка і управління. – 2011. – № 2. – С. 100-106

Войчак А. В. Маркетингові стратегії. ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана». – Київ: КНЕУ, 2006. – Т. 1. – С. 42–50.

Полях В. М. Розробка маркетингової стратегії для сільськогосподарських підприємств. Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва. Сер.: Економічні науки. – 2014. – № 7. – С. 377-381.

Boyko M. Strategichniy marketing: bazovi printsipi ta prioriteti rozvitku. visnik kiyivskogo natsionalnogo torgovelno-ekonomichnogo universitetu. – 2015. – # 1. – s. 46-56.

Nechiporuk S. V. Zmist ta sutnisni harakteristiki strategichnogo marketingu ekonomika i upravlinnya. – 2011. – # 2. – s. 100-106

Voychak A. V. MarketingovI strategIYi. DVNZ «KiYiv. nats. ekon. un-t Im. V. Getmana». – KiYiv: KNEU, 2006. – T. 1. – S. 42–50.

Polyah V. M. Rozrobka marketingovoyi strategiyi dlya silskogospodarskih pidpriemstv. Visnik harkivskogo natsionalnogo agrarnogo universitetu im. V. V. DokuchaEva. Ser.: EkonomIchnI nauki. – 2014. – # 7. – S. 377-381.

Опубліковано

2021-01-01

Як цитувати

Зубков, Р., & Ляшенко, В. (2021). МАРКЕТИНГОВІ СТРАТЕГІЇ В ЗАГАЛЬНІЙ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА. Науковий погляд у майбутнє, 2(17-02), 62–65. https://doi.org/10.30888/2415-7538.2020-17-02-040

Номер

Розділ

Статті