ПРОБЛЕМИ ІНФОРМАЦІЙНО-ЕМОЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ У КОНТЕКСТІ ЦІЛІСНОСТІ АРХІТЕКТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА

Автор(и)

  • Елена Сафронова Київський національний університет технологій та дизайну https://orcid.org/0000-0002-3887-4825
  • Валерій Сафронов Київська державна академія декоративно-прикладного мистецтва і дизайну https://orcid.org/0000-0002-7300-9861

DOI:

https://doi.org/10.30888/2415-7538.2020-18-02-018

Ключові слова:

: інформаційно-емоційний потенціал, дизайн середовища, психологія сприйняття, інтерактивна архітектура

Анотація

Акцентовано, що дизайн архітектурного об'єкта перестав бути статичним. Інтерактивна архітектура розвивається за окремими напрямами, які вже можна окреслити, це: медіа-фасади, розумні будинки, художні інсталяції, доповнена реальність тощо. Використання су

Metrics

Metrics Loading ...

Посилання

Barna NV Aesthetic evolution of project activity in the context of artistic culture of the XX-XXI centuries: dissertation abstract. ... Dr. philosopher. Science: 09.00.08 / NV Barna; Science. consultant Yu. G. Legenky; City of Education and Science of Ukraine, Nat. ped. Univ. MP Dragomanova. − Kyiv, 2016. − 39 p.

Myronenko V.P., Demydyuk U. Development of adaptability ideas in modern urban space // Design, architecture, fine arts: Interdepartmental scientific and technical collection (from the materials of the All-Ukrainian scientific-practical conference "Economic, legal and socio-humanitarian processes in Ukraine: theory, methodology and practice"; Poltava, April 25-26, 2013). − Poltava: PIEP Publishing House, 2013. − Issue 10. − P. 12-16.

Zvenigorodsky LA, Borzenkova AV Innovative processes in design Bulletin of the KhDADM. Theory and history of design. - Kharkiv, 2014. − №2. −P. 8-11.

Safronov V.K., Safronova O.O. Information aspect of perception of the environment. // Modern problems of architecture and urban planning. − К .: КNUBA, 2016. − № 46. − P. 138-143.

Safronov V.K. Architectural environment as a space of objects of information influence. Technical aesthetics and design. − К.: КNUBA, 2018. − № 14. − P. 219-223.

Мироненко В.П., Демидюк Ю.В. Интерактивность как свойство адаптации среды // Дизайн, архітектура, образотворче мистецтво: Міжвідомчий науково-технічний збірник (із матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Економічні, правові та соціальногуманітарні процеси в Україні: теорія, методологія і практика»; Полтава, 25-26 квітня 2013 року). - Полтава : вид-во ПІЕП, 2013. − Випуск 10. − С. 12 − 16.

Звенигородский Л.А., Борзенкова А.В. Инновационные процессы в дизайне Вісник ХДАДМ. Теорія та історія дизайну. − Харков, 2014. − №2. − С. 8 − 11.

Сафронов В.К., Сафронова О.О. Інформаційний аспект сприйняття навколишнього середовища. // Сучасні проблеми архітектури та містобудування. − К.: КНУБА, 2016. − № 46. − С. 138-143.

Сафронов В.К. Архітектурне середовище, як простір об'єктів інформаційного впливу. Технічна естетика і дизайн. − К. : КНУБА, 2018. − № 14. − С. 219-223.

Барна Н. В. Естетична еволюція проектної діяльності в контексті художньої культури ХХ-ХХІ століть : автореферат дис. ... докт. філософ. наук : 09.00.08 / Н. В. Барна ; наук. консультант Ю. Г. Легенький ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. − Київ, 2016. − 39 с.

Ann Forsyth. Innovation in Urban Design: Does Research Help? Journal of Urban Design, October 2007. 12(3): 461-473. doi:10.1080/13574800701602569

Опубліковано

2021-01-01

Як цитувати

Сафронова, Е., & Сафронов, В. (2021). ПРОБЛЕМИ ІНФОРМАЦІЙНО-ЕМОЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ У КОНТЕКСТІ ЦІЛІСНОСТІ АРХІТЕКТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА. Науковий погляд у майбутнє, 2(18-02), 91–95. https://doi.org/10.30888/2415-7538.2020-18-02-018

Номер

Розділ

Статті