№ 16-01 (2020)

Международный научный периодический рецензируемый журнал "Научный взгляд в будущее"
  • 144 сторінки, 17 статей
  • 37 авторів (з них: 3 докторів наук, 14 кандидатів наук, аспіранти, магістри, здобувачі)
  • СЕКЦІЇ: Інформатика, кібернетика та автоматика, Системи безпеки в сучасному світі, Розвиток транспорту і транспортних систем, Хімія і фармацевтика, Медицина і охорона здоров'я, Біологія та екологія, Сільське, лісове, рибне та водне господарство, Економіка і торгівля, Менеджмент і маркетинг
  • Index Copernicus
  • РИНЦ
Опубліковано: 2020-03-13

Статті