№ 21-01 (2021)

Международный научный периодический рецензируемый журнал "Научный взгляд в будущее"
  • 219 сторінки, 30 статей
  • 57 авторів (з них: 6 докторів наук, 31 кандидатів наук, аспіранти, магістри, здобувачі)
  • Index Copernicus
  • РИНЦ
Опубліковано: 2021-04-30

Статті