СОВРЕМЕННАЯ МОЛЕКУЛЯРНАЯ ГАСТРОНОМИЯ

Авторы

  • Olga Petrovna Slobodyan Национальный университет пищевых технологий
  • Elena Vladimirovna Matiyashuk Национальный университет пищевых технологий

DOI:

https://doi.org/10.30888/2415-7538.2019-12-01-030

Ключевые слова:

м’ясо, яловичина, технологія, напівфабрикат, харчовий продукт, якість, апельсин

Аннотация

В статті показані перспективні напрями створення м’ясних напівфабрикатів за молекулярною технологією «Sous Vide» для закладів ресторанного господарства. Розглянуті можливості отримання м’яса яловичини підвищеної харчової і біологічної цінності, з високими

Metrics

Загрузка метрик ...

Библиографические ссылки

Литература:

Слободян О.П. Сучасні технології приготування страв в ресторанному господарстві / О.П. Слободян, О.В. Матиящук // Збірник матеріалів Х Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених та студентів з міжнародною участю «Проблеми формування здорового способу життя у молоді» / Міністерство освіти і науки України. – Одеса: 2017. – С.121.

Фізико-хімічні та біохімічні основи технології м’яса та м’ясопродуктів : навч. посіб. / М.О. Янчева, Л.В. Пешук, О.Б. Дроменко. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 304 с.

Арпуль О.В. Приготування курячого філе, шприцьованого імбирним соком / О.В. Арпуль, О.П. Слободян, М.С. Макаров, О.В. Матиящук // Продовольча індустрія АПК, 2016. - №4. –С.33-38.

Матиящук, О. В. Приготування риби за технологією «Sous Vide». / О. В. Матиящук, Г.Р. Ашмаріна, А.С. Скребець // Научный взгляд в будущее – Випуск 8. Том 1. - Одеса: Купрієнко СВ, 2018. – С.33-44.

References:

Slobodyan O.P. Modern technologies of cooking in the restaurant industry / О.P. Slobodyan, O.V. Matiyaschuk // Compilation of Materials of the All-Ukrainian Scientific and Practical Conference of Young Scientists and Students with International Participation "Problems of the Formation of a Healthy Lifestyle in Youth" / Ministry of Education and Science of Ukraine. - Odessa: 2017. - p.121.

Physico-chemical and biochemical basis of meat and meat products technology: teaching. manual / M.O. Yancheva, L.V. Peshuk, OB Dromenko - K .: Center for Educational Literature, 2009. - 304 p.

Arpul O.V. Cooking of chicken fillet stuffed with ginger juice / O.V. Arpul, O.P. Slobodian, MS Makarov, O.V. Matiiaschuk / / Food Industry of the AIC, 2016. - No. 4. -S.33-38.

Matiyshchuk, O. V. Cooking of fish using "Sous Vide" technology. / O. V. Matiiaschuk, G. R. Ashmarina, AS Skrebets // Scientific view to the future - Issue 8. Volume 1. - Odessa: Kuprienko SV, 2018. - P. 33-44.

Опубликован

2019-01-31

Как цитировать

Slobodyan, O. P., & Matiyashuk, E. V. (2019). СОВРЕМЕННАЯ МОЛЕКУЛЯРНАЯ ГАСТРОНОМИЯ. Научный взгляд в будущее, 1(12-01), 21–29. https://doi.org/10.30888/2415-7538.2019-12-01-030

Выпуск

Раздел

Статьи

Наиболее читаемые статьи этого автора (авторов)