№ 12-01 (2019)

Международный научный периодический рецензируемый журнал "Научный взгляд в будущее"
  • 118 сторінки, 14 статей
  • 29 авторів (з них: 3 докторів наук, 13 кандидатів наук, аспіранти, магістри, здобувачі)
  • СЕКЦІЇ: Інноваційна техніка, технології і промисловість, Інформатика, кібернетика та автоматика, Розвиток транспорту і транспортних систем, Архітектура і будівництво, Фізика і математика, Хімія і фармацевтика, Сільське, лісове, рибне та водне господарство, Економіка і торгівля
  • Index Copernicus
  • РИНЦ
Опубліковано: 2019-03-16

Статті