№ 19-01 (2020)

Международный научный периодический рецензируемый журнал "Научный взгляд в будущее"
  • 165 сторінки, 27 статей
  • 64 авторів (з них: 3 докторів наук, 22 кандидатів наук, аспіранти, магістри, здобувачі)
  • СЕКЦІЇ: Інноваційна техніка, технології і промисловість, Інформатика, кібернетика та автоматика, Системи безпеки в сучасному світі, Розвиток транспорту і транспортних систем, Архітектура і будівництво, Фізика і математика, Медицина і охорона здоров'я
  • Index Copernicus
  • РИНЦ
Опубліковано: 2020-12-23

Статті